Morup-Vinberg

Morup-Vinberg

Om föreningen

Föreningen Norden Morup-Vinbergs bildades 1949. Avdelningsområdet omfattade Morup, Stafsinge, Vinberg och Ljungby socknar. Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Vår verksamhet består framför allt av utbyte med våra vänorter Hvalsø kommun i Danmark (Ingår från 2007 i Lejre kommun på Själland) Flesberg kommun i Norge.

www.flesberg.kommune.no
www.lejre.dk

Vi samarbetar med lokalbiblioteket i Skogstorp om arrangemanget ”Kura skymning” då vi uppmärksammar Nordiska författare. Vi har också samarbete med de övriga Nordenavdelningarna i kommunen om medlemsarrangemang av olika slag t ex studiebesök och resor.

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Personuppgiftspolicy för Föreningen Norden Morup-Vinberg.

Personuppgifterna får endast behandlas för specifika och uttryckliga ändamål och får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Medlem eller medlemsorganisation godkänner genom medlemsanslutning att personuppgifter används i medlemsregister för administrativa uppgifter, för distribution och intern kommunikation. Registeruppgifter får inte lämnas till kommersiell verksamhet. Föreningen Norden och dess medlemmar ska alltid ge den registrerade tydlig och transparent information avseende behandlingen av personuppgifter.

Medlemsregister hanteras centralt ( se policyn på www.norden.se) men avdelningen har möjlighet att använda uppgifterna för att sprida sin information. Man samlar personuppgifter vid anmälningar till kurser, resor och andra arrangemang. Dessa sparas inte efter att arrangemangen är avslutade. På hemsidan finns ibland referat med bilder. Det skall alltid informeras om vid fototillfället så att man kan neka att vara med på bild.